Ел.инсталация осветление-ел схема

ел.инсталация осветление-ел схема
Монтаж на автомат за стълбищно осветление 1 бр. 10 лв. При ремонт на дадено осветлени епо стълбите и общите части е желателно да използвате една и съща фирма или еелектротехник за ремонт и профилактика. Доставка и монтаж на плафони със сензор на цена от 47,00 лв с включени труд и материали. Например, в един сценарий може да зададете при активация да изключва всички осветителни тела и да затваря щорите. Предлагаме както изграждане на нови ел. инсталации,така и цялостна или частична подмяна на стари ел. инсталации.


Предлагаме безплатен оглед, предоставяне на оферта с актуални цени и гаранция за извършената работа . Ценова листа за ел. инсталации Вид работа мярка цена Полагане на гофрирана тръба 1 м. 0,40 лв. Основни клиенти на фирмата са НЕК ЕАД, “CEZ България” ЕАД, БТК АД, “Палфинфер Продукционстехник България” ЕООД гр. Монтаж на домофонна централа 1 бр. 30 лв. Плафона със сензор за движение е стандартен, като има разлика в цвета на основата и стъклото. Исперих — Ел. двигателна инсталация и управление, ел. осветителна инсталация, заземителна и гръмоотводна инсталация на Складова база, ПИ 181009, стоп. двор № 2, гр. Пловдив, извършва направа на ел. инсталации, заземяване, поддръжка, поставяне на ключове, бушони, ел. защити, предпазни схеми, контакти, предпазители и др.

Гаматерм предлага ремонт на стълбищно осветление на входове на жилищни сгради, жилищни кооперации, блокове, административни и производствени помещения. Стълбищното осветление е предназначено да осветява общите части на жилищните сгради. Монтаж на звънчев бутон 1 бр. 3 лв. Сервиз Атанасов гр Пловдив извършва ремонт и монтаж на стълбищно осветление. Исперих — Електроизпълнение при изгражданее на “Складова база” за зърно от силозен тип /2 бр. Монтаж на монофазен електромер 1 бр. 7,5 лв.

Похожие записи: