Схема структури природно-заповідного фонду україни


Ключевые слова: рекреационное природопользование, функции рекреационного природопользования, природно-заповедный фонд, заповедные территории и объекты. Економічна функція полягає, головним чином, у відновленні робочої сили. До економічної функції належать також розширення сфери застосування праці і прискорений розвиток соціальної і виробничої інфраструктури на територіях інтенсивного рекреаційного природокористування. Рекреаційне природокористування має три основні функції: соціальну, економічну і природоохоронну. Соціальна функція Властива національним паркам, охоронним ландшафтним районам, паркам-пам’ятникам садово-паркового мистецтва. В умовах існуючих темпів урбанізації перед ними стоїть важливе завдання — забезпечення рекреаційними ресурсами населення міст й індустріально-промислових агломерацій.


Межі більшості заповідних об’єктів не винесені в натуру. Природно-заповедный фонд Херсонской области как объект рекреационного природопользования В статье рассматривается понятие и значение природопользования. Nature Preserves of the Kherson Region as an Object of Recreational Nature Management The paper discusses the concept and importance of nature management. Соціальна функція рекреаційного природокористування – це задоволення специфічних потреб населення у відпочинку, оздоровленні, спілкуванні з природою, що сприяє зміцненню фізичного і розумового здоров’я суспільства. Відсутність бюджетних коштів для створення та постійного оновлення кадастрової бази об’єктів ПЗФ і для проведення наукових досліджень на їх територіях. Основні проблеми охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду можна розділити таким чином [3, 7]: 1. Економічні проблеми – недостатнє та несвоєчасне фінансування бюджетних організацій, підприємств, установ, у віданні яких знаходяться заповідні об’єкти.

Вони виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення спостережень за навколишнім природним середовищем. The portion of the objects in the Kherson region in total nature preserves is defined. Порядок діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду України, а також перелік підрозділів і посад працівників, які входять до її складу, визначаються Кабінетом Міністрів України. Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі. Функціональні обмеження, зокрема проведення лише науково-дослідної та природоохоронної діяльності ставлять установу в жорстку залежність від державного фінансування, яке знаходиться далеко не на належному рівні.

Похожие записи: